Karlstad, Ölmegatan 2


Lokalen ligger i bottenvåningen närmast Ölmegatan. Parkeringsplatser finns på Ölmegatan 6, på Hööksgatan P9 och i parkeringshuset P12
utanför Centralsjukhusets huvudentrén


Värmskog, Broviksvägen 8 (Living Food Institute Sweden)

Mottagning finns på första våningen utan hiss. Det finns tillräckligt med parkeringsplatser direkt framför huset, över vägen under tallarna eller
på den stora parkeringen vid skolan/Värmskogs Caféet.


Arvika, Östra Esplanaden 9 (Arkenkliniken)

Mottagning finns på Arkenkliniken. Det är skyltat för Arkenkliniken från gatan och in i innergården. Det finns gott om kommunala parkeringsplatser i området. Tänk på att använda p-skivan.


Kontaktuppgifter


call 070 289 99 15
thumb_up Facebook
email Mail